Printers

ST_101 10.10.28.62/Dole ST_101
ST_102 10.10.28.4/Yao ST_102
ST_103 10.10.28.63/Sanders ST_103
ST_104 10.10.28.1/Pepe ST_104
ST_105 10.10.28.21/Nichols ST_105
ST_201 10.10.28.55/Giggi ST_201
ST_202 10.10.28.50/Friborg ST_202
ST_203 10.10.28.2/Kucher ST_203
ST_204 10.10.28.40/Post ST_204
ST_206 10.10.28.37/Garrison ST_206
ST_207 10.10.28.7/Khuen ST_207
ST_208 10.10.28.11/Fredo ST_208
ST_210 10.10.28.72/Sullivan ST_210
ST_211 10.10.28.39/Platt ST_211
ST_213 10.10.28.61/FacultyRoom ST_213
ST_301 10.10.28.34/Latimer ST_301
ST_302 10.10.28.57/McDonough ST_302
ST_303 10.10.28.25/ODell ST_303
ST_304 10.10.28.8/Sherwin ST_304
ST_305 10.10.28.9/Lilley ST_305
ST_306 10.10.28.53/LaPlante ST_306
ST_307 10.10.28.49/Purcell ST_307
Ċ
Aron Back,
Oct 17, 2013, 7:23 AM
Comments